Hledáte ubytování?
Kontaktujte nás +49 (0) 4961 99 21 99

Príjezd autem

- Z jihu (A31 Bottesford - až do odchodu Papenburg)

Je?te na exit a pak Papenburg ve sm?ru Papenburg (K158, Rheiderlandstraße).
Po n?kolika kilometrech p?ejedete Ems a p?edat Meyer-Werft v Papenburgu.
Po n?kolika kilometrech odbo?it vpravo na B70 (sm?r prostoru). Po 5. dopravní sv?tla odejít
B 70 (krátce p?ed oblast exit). Nechte kruhového objezdu na 2. Exit a zase
pak hned odešel. Nyní jste na hlavní silnici. Asi po 300 metrech nás najdete
na levé stran?.

- Z východu (Hamburg/ Bremen) P?ipravujeme:

28, p?es Oldenburg a Leer. Potom pokra?ujte po A31 na výjezdu a pak Papenburg jak je popsáno výše.

Užijte si jízdu lépe na silnici? Pak m?žete jít z Oldenburg 401 B podél pob?eží kanálu. V okrese Surwold Börgermoor (semafor) odbo?te vpravo sm?rem Papenburg. P?ij?te po tém?? 10 km, pokra?ujte rovn? na kruhový objezd a pokra?ujte na další kruhový objezd. Nechte to na první Konec a pak hned doleva. Nyní jste na hlavní silnici. Asi po 300 metrech nás najdete na levé stran?.

- Ze západu (Nizozemsko) Nejbližší:

z Amsterdamu do Groningen na dálnici A7-cross ligy, pak 31 a výstupu na Papenburg (viz zde z jihu).