Hledáte ubytování?
Kontaktujte nás +49 (0) 4961 99 21 99

Poloha

Prvot?ídní poloha, pouhých 10 minut p?šky do centra obce. V klidné, a p?esto centrální poloze nedaleko hranice m?sta Papenburg (cca 300 m).

Vzdálenosti:
  
• Meyer-Werft cca 4,5 km
• ATP - Automotive Testing Papenburg 4,5 km
• centrum m?sta, Papenburg cca 1,3 km (8 min. p?šky)
• nákupní možnosti (obchody s potravinami, peka?ství apod. 1,3 km)
• vlakové nádraží Papenburg cca 1,2 km
• dálnice A31 cca 10 km
• pob?eží Severního mo?e cca 60 km

P?íjezd z dálnice A31:

Sje?te z dálnice na výjezdu Papenburg na silnici K27, která p?echází v K158 - dále pokra?ujte po silnici B70 ve sm?ru na Leer - krátce p?ed výjezdem z obce odbo?te vpravo - na kruhovém objezdu sje?te na druhém výjezdu a následn? hned odbo?te vlevo. Po 300 metrech nás naleznete na levé stran?.
Na p?ání Vám rovn?ž nabízíme možnost transferu z/na letišt?/vlakové nádraží (za poplatek).
Poznámka: P?i nastavování naviga?ního systému zadejte jako cíl následující adresu:
26810 Westoverledingen/Völlenerfehn